แพลตฟอร์ม Gideon ของ Blockfint สนับสนุนการทำธุรกรรมการซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบ peer-to-peer ใน smart-city และโครงการนำร่องอาคารอัจฉริยะ

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการ Energy Absolute and Metropolitan Electricity Authority ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562

พาร์ทเนอร์ของเรา
เริ่มต้นออกแบบการประมวลผล

ทำกลยุทธ์การตลาด และ วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer

Smart Contract และการซื้อขาย

เชี่ยวชาญการทำ Smart Contract และระบบการซื้อขายอย่างมืออาชีพ

การซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer

เตรียมความพร้อมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เช่น การบริหารจัดการข้อมูลมิเตอร์ หรือ MDMS, การทำ Settlement และเรียกเก็บเงินและการคำนวณค่าบริการ หรือ Wheeling charge

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox