Blockfint เปิดตัวแพลตฟอร์ม Blockchain สำหรับการติดตามและตรวจสอบน้ำมันปาล์มแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Agri Trac เป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกที่ใช้ Blockchain สำหรับการติดตามและตรวจสอบน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การแก้ปัญหานี้ช่วยให้ผู้ผลิต PCM สามารถตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานและติดตามวัตถุดิบจากฟาร์มถึงโรงงานเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัย

พาร์ทเนอร์ของเรา
ป้องกัน

การลักลอบนำเข้าปาล์มผิดกฏหมายจากต่างประเทศ

บริหารจัดการ

การซื้อขายปาล์มอย่างเป็นระบบและรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาตลาดในอนาคต

โปร่งใส

และตรวจสอบตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนปาล์ม

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox