ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลสำหรับทุกคน

ระบบการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นและถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น Distributed Ledger Technology (DLT), Federation Proxy, การป้องกันและการใช้เครื่องมือยืนยันและตรวจสอบตัวตนที่หลากหลาย

พาร์ทเนอร์ของเรา
การระบุและการยืนยันตัวตน

NDID คือระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจหรือ Decentralized ที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ มีมาตรฐานสากล

Self-Service แบบออนไลน์

ให้บริการแบบเรียลไทม์ (Real-time) ผ่านทางออนไลน์ และยกระดับการบริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการจัดการ

การกระจายข้อมูล

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนที่ซับซ้อน โดยที่เจ้าของข้อมูลจะต้องให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการได้

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox