แพลตฟอร์มตราสารหนี้แบบดิจิทัลแพลตฟอร์มแรกในประเทศไทย

ระบบกระจายอำนาจ (Decentralized) ในการจัดเก็บตราสารหนี้ ที่พัฒนาจากเทคโนโลยี Blockchain เปิดตัวโครงการระยะแรกซึ่งครอบคลุมการจองพันธบัตรอัจฉริยะ ePassbook รายละเอียดผู้ถือพันธบัตรและระบบการจัดการ

พาร์ทเนอร์ของเรา
ลดระยะเวลา

ในการออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อซื้อขายใน Secondary Market

Distributed Ledger Technology (DLT)

จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการออกและอนุมัติตราสารหนี้

ช่วยให้มีประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบข้อมูลตราสารหนี้ รวมไปถึงการลดความซ้ำซ้อนและเวลาในการปิดสมุดทะเบียน

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox