Credit by Poster
ชิมมี่ โธมัส
Executive Director

โธมัสเป็น Expat ชาวอินเดียที่หลงรักเมืองไทย การทำงานด้านเทคโนโลยีที่ Sun Microsystem และ Digital Equipment คือสิ่งที่นำพาโธมัสมายังสยามเมืองยิ้มแห่งนี้ โธมัสทำงานร่วมกับ System Integrator ชั้นนำในไทย ตลอด 25 ปีที่เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จ

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox