ITSM คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

clock
24 March 2022
เนื่องจากเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจเกือบทุกประเภท องค์กรต่างๆจึงมองหาวิธีที่จะรวมบริการด้านไอทีเข้ากับความต้องการทางธุรกิจโดยรวม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอดีตมักจะเน้นเรื่องทางด้านเทคนิค หรือ “Technology” เป็นจุดสำคัญและมุ่งเน้นไปที่การให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่ นิยมนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) โดยเน้นไปที่ คุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service) เช่น เรื่อง Service Level Agreement (SLA) ในสัญญาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ITSM จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างโครงสร้างตลอดวงจรชีวิต (life cycle) ของบริการด้านไอที ตั้งแต่การสร้าง ไปจนถึงการจัดการและการบำรุงรักษา
ภาพจาก: bleuwire

ITSM (IT Service Management) คืออะไร?

ITSM (การจัดการบริการไอที) คือชุดของนโยบาย,กระบวนการและขั้นตอนสำหรับการจัดการ,การนำไปใช้ปรับปรุงและสนับสนุนบริการด้านไอทีที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้งาน(Customer) เพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร(Business Requirements & Objectives) เรียกได้ว่า IT ต้อง Support “Business” ไม่ใช่ Business Support IT

องค์กรส่วนใหญ่ในปัจุบันนั้นให้ความสำคัญแก่ “Business Requirement” เป็นลำดับแรก โดยใช้หลัก “Business Leads IT” ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางธุรกิจธุรกรรมต่างๆ ขององค์กร กล่าวได้ว่า ITSM ต่างจากแนวทางปฏิบัติในการจัดการไอทีอื่นๆ ที่เน้นที่ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย หรือระบบ แต่ ITSM มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการบริการลูกค้าด้านไอทีให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

ITSM ครอบคลุมเฟรมเวิร์คการจัดการไอทีหลายแบบที่สามารถนำไปใช้กับระบบแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ มีเฟรมเวิร์คหลายแบบที่อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของ ITSM และบางเฟรมเวิร์คก็ตอบสนองความต้องการด้าน IT แต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งรวมทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ งานจัดการของรัฐบาล หรือด้านเทคโนโลยี ซึ่งธุรกิจที่ใช้ ITSM ถือว่า IT เป็นบริการอย่างหนึ่ง โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณค่าแก่ผู้ใช้งาน(Customer) แทนที่จะเป็นแผนกที่จัดการเทคโนโลยี

ITSM ทำอะไรเพื่อธุรกิจของคุณ?

ITSM นำเสนอกรอบการทำงานที่หลากหลายสำหรับธุรกิจเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับบริการด้าน IT และการบริการลูกค้า ครอบคลุมการจัดการคุณภาพ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, การจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management), การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล, ตลอดจนมาตรฐานกรอบการจัดการที่เป็นที่นิยม เช่น ISO 9000, ITIL และ ISO/IEC เป็นต้น

ธุรกิจที่สามารถทำให้อยู่ในระเบียบวินัยของ ITSM ซึ่งพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อนำองค์กรและโครงสร้างมาสู่แผนก IT ที่มุ่งเน้นการบริการ โดยมีเป้าหมายด้าน IT ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการช่วยให้ธุรกิจกำหนดเป้าหมายด้าน IT และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก หากบริษัทของคุณยอมรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management)แล้ว แสดงว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่การสร้างสภาพแวดล้อม ITSM – ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงและการเติบโตของกระบวนการ, บริการ, ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์

เมื่อเรารู้จัก ITSM แล้วว่าคืออะไรมีความสำคัญกับธุรกิจเราอย่างไร ในโอกาสต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้างและจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงได้อย่างไร

อ้างอิง :
https://bleuwire.com/why-you-should-move-to-the-cloud-based-itsm/
https://www.acisonline.net/?p=1107#:~:text=กล่าวถึงปรัชญาของหลักการ,Business Requirement” เป็นลำดับแรก
https://www.cio.com/article/230741/what-is-itsm-managing-it-to-serve-business-needs.html

Tags:#IT

Author
Writer: DevOps Team

ทีม DevOps ของ Blockfint ที่มีความเชี่ยวชาญ Cloud Native Services & Solutions


สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox